Aktuality

zář 2022
01
Hledáme učitele AJ

Gymnázium Ústavní přijme od 1.9.2022 učitele anglického jazyka na částečný úvazek - 15 hodin týdně. V případě zájmu náš kontaktujte na sterbova@ggg.cz nebo na tel.: 720 562 994.

čer 2022
30
Prázdninový provoz

Prázdninový provoz školy pondělí - pátek od 9:00 do 12:00.

čer 2022
15
Třídní schůzky pro rodiče studentů budoucích prvních ročníků

Třídní schůzky pro rodiče studentů budoucích prvních ročníků se budou konat ve středu 15.6.2022 od 17 hodin.

kvě 2022
11
třídní schůzky

Dne 11.5. se od 18:00 konají třídní schůzky v kmenových učebnách školy.

dub 2022
28
dub 2022
27
Zájezd do Švýcarska

KAPACITA BYLA JIŽ NAPLNĚNA - Více informací najdete v letáku (PDF).

dub 2022
04
Hledáme učitele

Od 1.9.2022 přijmeme vyučíjící matematiky, fyziky, angličtiny. V případě zájmu pište na email sterbova@ggg.cz nebo volejte +420 720 562 994.

dub 2022
04
obědy

Vzhledem k vysoké nemocnosti zaměstnanců školní jídelny bude až do odvolání připravováno pouze jedeno jídlo.

bře 2022
29
obědy

Ve dnech 30.3. - 1.4. bude školní jídelna vařit pouze jedno jídlo. Všem, kdo mají oběd 2, bude automaticky změněn na 1. Důvodem tohoto opatření je onemocnění většího počtu pracovníků jídelny.

bře 2022
28
Pozvánky na přijímací zkoušky

Pozvánky na přijímací zkoušky budou odeslány dnes doporučeně poštou (případně datovou schránkou). Zároveň jsme dnes odeslali emailem pozvánku a informace z CERMATu na adresu zákonného zástupce uvedenou v přihlášce.

bře 2022
14
Povinnost nosit ochranný prostředek

Od 14.3. se ruší povinnost nosit ochranný prostředek ve školách a školských zařízení pro žáky, studenty i zaměstnance či třetí osoby nacházející se ve škole. více informací (externí odkaz)

úno 2022
18
ukončení testování

Od 19/2 2022 končí povinné testování studentů i zaměstnanců školy, Opatření MZ.

úno 2022
02
obědy

Školní jídelna oznamuje, že z provozních důvodů bude v týdnu 7.-11.2. vařit pouze jedno jídlo.

led 2022
28
Podání přihlášky ke studiu 2022

Vyplněnou přihlášku ke vzdělávání s příslušnými případnými přílohami je možné podat v termínu od 1.2. do 1.3.2022 včetně. Přihlášku můžete přinést osobně do označené schránky umístěné u vstupu do budovy školy nebo zaslat poštou na adresu školy - Ústavní 400, Praha 8, 181 00. Potvrzení o přijetí přihlášky obdržíte po jejím zaregistrování.

led 2022
26
Havárie vody - výuka

Vzhledem k závažnosti poruchy dodávky vody, dnes 26.1.2022, výuka odpadá.

led 2022
26
Havárie vody - jídelna

Z důvodu havárie vody dnes nebude fungovat školní jídelna. Oběd plánovaný na dnešek bude uvařen zítra, oběd plánovaný na čtvrtek bude uvařen v pátek.

led 2022
26
Havárie vody

Z důvodu havárie vody na Praze 8 v Bohnicích bude dnes upravena organizace výuky. Informace k začátku dnešního vyučování podáme do 10 hodin. Sledujte, prosím, informace na Bakalářích a webových stránkách školy.

led 2022
17
Distanční výuka

Z důvodu nařízené karantény mají třídy 3.A, 5.A, 7. A a 7. B ve dnech 18. ledna a 19. ledna distanční on line výuku dle stálého rozvrhu. Od 20. ledna se mohou do školy vrátit studenti, kteří nemají příznaky onemocnění.

Třídy 4.A a 6.B mají distanční on line dle rozvrhu pouze 18. ledna. 19. ledna studenti, kteří nemají příznaky nemoci se mohou vrátit do školy na prezenční výuku.

led 2022
11
Den otevřených dveří 2021/2022

Den otevřených dveří 11.1.2022 se vzhledem k pandemické situaci ruší. Informace o přijímacím řízení a o studiu na naší škole naleznete na našich stránkách v sekci PRO UCHAZEČE - přijímací řízení. Vaše dotazy rádi zodpovíme na telefonních číslech 270 007 507 a 270 007 508, můžete je zasílat i písemně na office@ggg.cz.

led 2022
03
Informace k testování od 3.1.2022

V pondělí 3.1.2022 budou všichni žáci i zaměstnanci školy (včetně očkovaných) testováni neinvazivním
preventivním antigenním testem na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 v souladu s Mimořádným opatřením č.j.: MZDR 14600/2021-26/MIN/KAN (externí odkaz).
Tento test je možné nahradit potvrzením o RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem ne starším 72 hodin nebo antigenním testem ne starším 24 hodin provedeným poskytovatelem zdravotních služeb s negativním výsledkem.

Preventivní testování ve škole se bude provádět od 3. ledna do 16. ledna 2022 vždy v pondělí a ve čtvrtek. Od 17. ledna 2022 pak následně každé pondělí. 

Preventivní antigenní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li žák nebo zaměstnanec přítomen v den termínu testovánání ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

Informace MŠMT k testování (externí odkaz)

lis 2021
23
změna ceny oběda

Upozornění na změnu ceny obědů

Od 1/12 2021 zvyšuje Školní jídelna při ZŠ Ústavní cenu jednotlivého oběda o 3 Kč, na 34 Kč u studentů nižššího gymnázia a 36 Kč u studentů vyššího gymnázia. Bližší informace najdete na stránkách ZŠ Ústavní.

lis 2021
22
screeningové testování

Ve dnech 22.a 29.11. pokračuje  screeningové testování tříd. Proběhne za stejných podmínek jako 15.11.

 

říj 2021
25
ředitelské volno 25.a 26.10.

Na základě doporučeného opatření Hygienické stanice hlavního města Prahy č.j. HSHMP 63594/2021 ze dne 20.10.2021 a doporučení zřizovatele, Magistrátu hlavního města Prahy, vyhlašuje ředitelka školy na dny 25.10.
a 26.10. 2021 ředitelské volno.

Obědy ve školní jídelně budou automaticky odhlášeny.

zář 2021
27
ředitelské volno 27/9

Dne 27/9 neprobíhá vyučování. Ředitelka školy udělila ředitelské volno.

zář 2021
01
Informace k zahájení školního roku 2021/22

Přítomnost žáků ve škole:

 1.9.2021   8:00 - 11:00 
 2.9.2021   8:00 - 12:00 nematuritní třídy 
 9:00 - 12:00 maturitní třídy 
 3.9.2021   8:00 - 12:00 
 od 6.9.2021   výuka podle stálého rozvrhu 
 • Test z anglického jazyka pro 1. ročníky proběhne 2.9. od 8:00 do 9:00 hod.
 • Vybírání a rozdávání učebnic NG - 2. a 3.9.
 • Burza učebnic VG - 2. a 3.9.
 • Fotografování tříd 2.9.
 • Třídnické práce 1. - 3.9. průběžně (řády, bezpečnost práce a ochrana zdraví, aktualizace údajů)

Screeningové testování žáků

V souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č.j.: MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN a v souladu s Manuálem MŠMT ze dne 17.8.2021 bude provedeno screeningové testování žáků neinvazivními antigenními testy ve dnech 1., 6. a 9. září, vždy od 8:00 hod.

Testování nepodstupují žáci, kteří doloží 1.9. třídnímu učiteli splnění podmínek stanovených pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole). Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování. 

Hygienická a protiepidemická pravidla platná od 1.9.2021

 • Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
 • Po vstupu do budovy školy a po přezutí v šatnách je nutné použít dezinfekci na ruce.
 • Po příchodu do třídy si každý student důkladně umyje ruce mýdlem a provede dezinfekci rukou. Následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. 
 • Vyučující zajišťují během vyučovacích hodin pravidelné větrání učeben.
 • Je nutné dodržovat zásady osobní a respirační hygieny; kašlat a kýchat do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce. 
 • Ve společných prostorách školy žáci dodržují odstupy a minimalizují osobní kontakty. 
 • Každá osoba (studenti, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech si zakrýt dýchací cesty ochranným prostředkem – respirátor FFP2, nanorouška. 
 • Všichni strávníci ve ŠJ použijí dezinfekci na ruce před odebráním oběda. 
 • Rodiče studentů a návštěvy vstupují do školy pouze v odůvodněných případech a musí dodržovat tato opatření: nasazení respirátoru FFP2 nebo nanoroušky, použití dezinfekce na ruce a dodržování rozestupů. 
čer 2021
14
Výsledky voleb do školské rady 2021

Dne 10. 6. 2021 proběhly volby do školské rady. Děkujeme všem voličům. Výsledky najdete v sekci Školská rada.

kvě 2021
24
Informace k provozu škol od 24. května 2021

24. 5. začíná prezenční výuka všech tříd

24. – 26. 5. probíhají maturitní didaktické testy!

24. 5. třídy: 1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 3. A, 3. B, 4. A, 4. B, 1. C, 2. C
1. vyučovací hodinu testování PCR testy i antigenními testy
Nutný příchod do budovy v 7:45 h

Umístění tříd:
1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 3. A, 3. B, 4. A, 4. B – kmenové třídy
1. C – 5. A
2. C – 5. B
Od 2. vyučovací hodiny probíhá v těchto třídách výuka dle rozvrhu.

Třídy 5. A, 5. B, 6. A, 6. B, 7. A, 7.B, 3. C, 4. C, 5. C
Příchod do budovy v 11:15 h
V učebnách proběhne testování antigenními testy

Umístění tříd na 4. vyučovací hodinu:
5.A, 5.B, 6.B, 7.A, 7.B, 1.C, 3.C - kmenová třída
6.A  HV/VV 3.C
2.C  Bi
4.C  2.C
5.C  Fy
Od 5. vyučovací hodiny probíhá v těchto třídách výuka dle rozvrhu.

25. 5. všechny třídy výuka od 3. vyučovací hodiny
Příchod do školy v 9:50 hod

Pohyb v budově školy a v jídelně možný pouze se zakrytými ústy a nosem.
Nutno používat respirátor, chirurgická jednorázová rouška je povolena pouze pro třídy nižního gymnázia.

Studenti, kteří nebudou přítomní v době hromadného testování tříd, se musí ihned po příchodu do školy podrobit testování. Hlásit se budou v kanceláři školy.

Všechny pokyny vycházejí z Informace MŠMT k provozu škol a školských zařízení od 24. 5. 2021

dokument MŠMT

kvě 2021
19
Výsledky přijímacích zkoušek 2021

Výsledky přijímacích zkoušek najdete zde.

kvě 2021
17
Informace k provozu škol od 17. května 2021

Od 17. května 2021 návrat všech tříd nižšího gymnázia k prezenční výuce, nebude již probíhat výuka rotačním způsobem.

dokument MŠMT

kvě 2021
03
Informace o provozu školy od 3.5.2021

Od 3.5.2021 je obnovena prezenční výuka pro nižší gymnázium rotačně.

3.5. – 7.5. prezenční výuka tříd: 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 1.C. distanční výuka - ostatní třídy

10.5. - 14.5. prezenční výuka tříd: 3.A, 3.B, 4.A, 4.B, 2.C distanční výuka - ostatní třídy

Ve dnech 5.5. – 6.5.2021 se konají přijímací zkoušky, v jejich průběhu neprobíhá výuka.

Vzhledem k termínu oznámení nástupu tříd nižšího gymnázia k prezenční výuce není školní jídelna při ZŠ schopna zajistit stravování našich studentů v pondělí 3.5. a úterý 4.5.. Ve dnech 5. - 6.5. neprobíhá prezenční výuka, konají se přijímací zkoušky. Studenti se tedy mohou přihlašovat k odběru obědů na pátek 7.5., kdy opět bude prezenční výuka. V týdnu od 10.5. by měla jídelna již fungovat v běžném režimu.

AKTUALIZACE - Školní jídelna nakonec dokáže nabídnout stravování žákům na prezenční výuce i na pondělí a úterý 3. - 4.5. V případě zájmu ji kontaktujte na tel. 233 55 68 94 nebo email skolni.jidelna@zs-ustavni.cz

Pravidla pohybu po škole

Informace MŠMT z 29.4.2021

Informace MŠMT z 26.4.2021.

dub 2021
29
Aktualita ke konání přijímacích zkoušek

Vážení rodiče a uchazeči,

na přijímací zkoušky bude možnost použít jako ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu kromě respirátoru i zdravotnickou obličejovou masku (chirurgickou roušku).

Dále antigenní test pro účely přijímacího řízení je možno provést nejdříve 29. dubna 2021 pro oba dny přijímacích zkoušek v řádném termínu. Nezapomeňte si zkontrolovat, aby příslušný doklad měl razítko a podpis.

Uchazeči, kteří prodělali onemocnění COVID-19, nesmí mít potvrzení starší než ze dne 5. února pro 1. termín přijímacích zkoušek a ze dne 6. února pro 2. termín. 

dub 2021
19
Konzultace od 19.4.2021

Od 19.4. jsou povoleny skupinové konzultace žáků posledních ročníků SŠ, a to v maximálním počtu 6 žáků v jedné skupině. Homogenita skupiny není vyžadována.
Při příchodu do školy nesmí účastníci konzultace vykazovat příznaky onemocnění COVID-19 a musí podstoupit testování.
 

dub 2021
15
Pozvánky na přijímací zkoušky

Ve čtvrtek 15. dubna 2021 bude všem uchazečům doporučeně odeslána pozvánka na přijímací zkoušku.

dub 2021
12
Konzultace od 12.4.2021

Od 12. dubna 2021 si mohou studenti domluvit individuální konzultace s jednotlivými vyučujícími v režimu 1 žák + 1 učitel. Na konzultace se nevztahuje povinnost testování. Žák ani učitel ovšem nesmí vykazovat příznaky onemocnění COVID-19.

dub 2021
12
Manuály MŠMT a Mimořádná opatření MZDR

Manuály MŠMT a Mimořádná opatření MZDR vztahující se k distanční výuce jsou k dispozici pro studenty a rodiče v sekci Distanční výuka

bře 2021
29
Termíny maturit
Písemná maturitní zkouška
z matematiky v italském jazyce (6.C)  
20. dubna 2021
Písemná maturitní zkouška
z italského jazyka a literatury (6.C)
22. dubna 2021
Uzavření klasifikace maturitních tříd  10. května 2021
Vydání vysvědčení maturitních tříd 14. května 2021
Didaktické testy společné části MZ   24. - 26. května 2021
Matematika 24. května v 8:00
Anglický jazyk 24. května ve 13:30
Český jazyk a literatura 25. května v 8:00
Matematika rozšiřující 26. května v 8:00
Ústní maturitní zkoušky 8.B a 6.C  1. - 4. června 2021
Ústní maturitní zkoušky 8.A   7. - 11. června 2021
bře 2021
22
Úprava v online rozvrzích

Od 22. března 2021 se nadále vyučuje podle "oranžových online rozvrhů". K navýšení počtu hodin dochází pouze v 6. a 7. ročníku české sekce gymnázia.

bře 2021
15
Změna termínu přijímacích zkoušek

Nové termíny přijímacích zkoušel stanovilo MŠMT na 5. a 6. května 2021 (místo původních termínů 14. a 15. dubna 2021). 

Aktuální informace o přijímacím řízení najdete zde.

led 2021
13
Změna online rozvrhu

Od 1. února 2021 dochází k úpravě rozvrhu hodin - navýšení počtu online vyučovaných hodin. Upravené rozvrhy byly studentům rozeslány prostřednictvím Bakalářů dne 13. ledna 2021.

led 2021
04
Výuka od 4. 1. 2021

Vzhledem k epidemické situaci (stupeň 5) probíhá výuka všech tříd od 4.1.2021 pouze distančně.

Školská část systému PES (externí odkaz).

říj 2020
26
Podzimní prázdniny

Podzimní prázdniny - 26. - 30.10.2020

říj 2020
02
Upozornění pro studenty a rodiče

V souladu s Nařízením Hygienické stanice hlavního města Prahy č.15/2020 s účiností od 5.10.2020 omezujeme provoz Gymnázia Ústavní následovně:

 • Nižší gymnázium pokračuje v prezenční výuce, dle stálého rozvrhu hodin. Vypuštěny budou pouze sportovní činnosti a zpěv. Hodiny TV a HV budou plnit ŠVP bez těchto činností.
 • Vyšší gymnázium přechází na distanční výuku. Výuka bude probíhat kombinovaně on-line a off-line. Rozvrh hodin pro on-line výuku studenti obdrželi. Výuka a komunikace mezi studenti a učiteli bude probíhat prostřednictvím MS Teams a Bakaláři - KOMENS.

Pokud se někteří studenti nebudou moci zúčastnit on-line výuky v plném rozsahu, budou studovat podle studijních materiálů, které dostanou od vyučujících prostřednictvím systému Bakláři - KOMENS. Klasifikace žáků během distanční výuky bude obdobná jako při výuce prezenční. Žáci budou hodnoceni průběžně i na závěr klasifikačního období známkami. 

Upozorňujeme, že účast na distanční výuce je povinná.

Studenti vyššího gymnázia se mohou stravovat ve školní jídelně i během distanční výuky. Obědy nejsou automaticky odhlášeny.

zář 2020
22
Ředitelské volno - 25. září 2020

Ředitelka školy vyhlašuje na pátek 25. 9. v souladu s pokynem ministra zdravotnictví ředitelské volno.