Aktuality

říj 2020
07
Volby do školské rady

Volby do školské rady proběhnou ve středu 21. října 2020, v době od 7:30 do 18:00 hodin v budově gymnázia. Zákonní zástupci studentů mohou svůj hlas odevzdat přímo ve  škole, nebo prostřednictvím svých dětí v zalepené obálce. Zletilí studenti odevzdají svůj hlas osobně.

více informací zde (PDF)


Všechny aktuality