Vítejte na stránkách gymnázia.

Česká sekce školy byla založena v roce 1990.
V roce 1991 vznikla také česko-italská sekce.
Úspěšnost našich maturantů u přijímacích zkoušek na vysoké školy dosahuje 95% - 100%. Někteří naši absolventi úspěšně studují i na prestižních vysokých školách v zahraničí.Aktuality

led 2022
18
Distanční výuka

Z důvodu nařízené karantény má třída 3.C  18.ledna od 10:55 a 19.ledna online výuku dle rozvrhu. 20.ledna se studenti vracejí do školy, pouze pokud nemají příznaky onemocnění.

Třída 4.B z důvodu nařízené karantény má 19. ledna online výuku. Od 20.ledna se studenti vracejí do školy, pouze pokud nemají příznaky onemocnění.

led 2022
18
Distanční výuka

Třída 1.B z důvodu nařízené karantény má 19. ledna online výuku. Od 20.ledna se studenti vracejí do školy, pouze pokud nemají příznaky onemocnění.

led 2022
17
Distanční výuka

Z důvodu nařízené karantény mají třídy 3.A, 5.A, 7. A a 7. B ve dnech 18. ledna a 19. ledna distanční on line výuku dle stálého rozvrhu. Od 20. ledna se mohou do školy vrátit studenti, kteří nemají příznaky onemocnění.

Třídy 4.A a 6.B mají distanční on line dle rozvrhu pouze 18. ledna. 19. ledna studenti, kteří nemají příznaky nemoci se mohou vrátit do školy na prezenční výuku.

led 2022
12
Třídní schůzky

Třídní schůzky se budou konat 12.1.2022 od 18:00 online.

led 2022
11
Den otevřených dveří 2021/2022

Den otevřených dveří 11.1.2022 se vzhledem k pandemické situaci ruší. Informace o přijímacím řízení a o studiu na naší škole naleznete na našich stránkách v sekci PRO UCHAZEČE - přijímací řízení. Vaše dotazy rádi zodpovíme na telefonních číslech 270 007 507 a 270 007 508, můžete je zasílat i písemně na office@ggg.cz.

led 2022
03
Informace k testování od 3.1.2022

V pondělí 3.1.2022 budou všichni žáci i zaměstnanci školy (včetně očkovaných) testováni neinvazivním
preventivním antigenním testem na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 v souladu s Mimořádným opatřením č.j.: MZDR 14600/2021-26/MIN/KAN (externí odkaz).
Tento test je možné nahradit potvrzením o RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem ne starším 72 hodin nebo antigenním testem ne starším 24 hodin provedeným poskytovatelem zdravotních služeb s negativním výsledkem.

Preventivní testování ve škole se bude provádět od 3. ledna do 16. ledna 2022 vždy v pondělí a ve čtvrtek. Od 17. ledna 2022 pak následně každé pondělí. 

Preventivní antigenní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li žák nebo zaměstnanec přítomen v den termínu testovánání ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

Informace MŠMT k testování (externí odkaz)

lis 2021
23
změna ceny oběda

Upozornění na změnu ceny obědů

Od 1/12 2021 zvyšuje Školní jídelna při ZŠ Ústavní cenu jednotlivého oběda o 3 Kč, na 34 Kč u studentů nižššího gymnázia a 36 Kč u studentů vyššího gymnázia. Bližší informace najdete na stránkách ZŠ Ústavní.

zář 2021
01
Informace k zahájení školního roku 2021/22

Přítomnost žáků ve škole:

 1.9.2021   8:00 - 11:00 
 2.9.2021   8:00 - 12:00 nematuritní třídy 
 9:00 - 12:00 maturitní třídy 
 3.9.2021   8:00 - 12:00 
 od 6.9.2021   výuka podle stálého rozvrhu 
 • Test z anglického jazyka pro 1. ročníky proběhne 2.9. od 8:00 do 9:00 hod.
 • Vybírání a rozdávání učebnic NG - 2. a 3.9.
 • Burza učebnic VG - 2. a 3.9.
 • Fotografování tříd 2.9.
 • Třídnické práce 1. - 3.9. průběžně (řády, bezpečnost práce a ochrana zdraví, aktualizace údajů)

Screeningové testování žáků

V souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č.j.: MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN a v souladu s Manuálem MŠMT ze dne 17.8.2021 bude provedeno screeningové testování žáků neinvazivními antigenními testy ve dnech 1., 6. a 9. září, vždy od 8:00 hod.

Testování nepodstupují žáci, kteří doloží 1.9. třídnímu učiteli splnění podmínek stanovených pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole). Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování. 

Hygienická a protiepidemická pravidla platná od 1.9.2021

 • Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
 • Po vstupu do budovy školy a po přezutí v šatnách je nutné použít dezinfekci na ruce.
 • Po příchodu do třídy si každý student důkladně umyje ruce mýdlem a provede dezinfekci rukou. Následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. 
 • Vyučující zajišťují během vyučovacích hodin pravidelné větrání učeben.
 • Je nutné dodržovat zásady osobní a respirační hygieny; kašlat a kýchat do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce. 
 • Ve společných prostorách školy žáci dodržují odstupy a minimalizují osobní kontakty. 
 • Každá osoba (studenti, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech si zakrýt dýchací cesty ochranným prostředkem – respirátor FFP2, nanorouška. 
 • Všichni strávníci ve ŠJ použijí dezinfekci na ruce před odebráním oběda. 
 • Rodiče studentů a návštěvy vstupují do školy pouze v odůvodněných případech a musí dodržovat tato opatření: nasazení respirátoru FFP2 nebo nanoroušky, použití dezinfekce na ruce a dodržování rozestupů. 

Vedení školy

RNDr. Helena Štěrbová

ředitelka gymnázia, sterbova @ ggg . cz 

RNDr. Dana Vitáková

zástupkyně ředitelky, vitakova @ ggg . cz

Mgr. Ivana Nováková

zástupkyně ředitelky, novakova @ ggg . cz