Vítejte na stránkách gymnázia.

Česká sekce školy byla založena v roce 1990.
V roce 1991 vznikla také česko-italská sekce.
Úspěšnost našich maturantů u přijímacích zkoušek na vysoké školy dosahuje 95% - 100%. Někteří naši absolventi úspěšně studují i na prestižních vysokých školách v zahraničí.Aktuality

čer 2021
10
Volby do školské rady

Volby do školské rady proběhnou ve čtvrtek 10. června 2021 v době od 7:30 do 18:00 hodin v budově gymnázia.

více informací zde (PDF)

kvě 2021
24
Informace k provozu škol od 24. května 2021

24. 5. začíná prezenční výuka všech tříd

24. – 26. 5. probíhají maturitní didaktické testy!

24. 5. třídy: 1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 3. A, 3. B, 4. A, 4. B, 1. C, 2. C
1. vyučovací hodinu testování PCR testy i antigenními testy
Nutný příchod do budovy v 7:45 h

Umístění tříd:
1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 3. A, 3. B, 4. A, 4. B – kmenové třídy
1. C – 5. A
2. C – 5. B
Od 2. vyučovací hodiny probíhá v těchto třídách výuka dle rozvrhu.

Třídy 5. A, 5. B, 6. A, 6. B, 7. A, 7.B, 3. C, 4. C, 5. C
Příchod do budovy v 11:15 h
V učebnách proběhne testování antigenními testy

Umístění tříd na 4. vyučovací hodinu:
5.A, 5.B, 6.B, 7.A, 7.B, 1.C, 3.C - kmenová třída
6.A  HV/VV 3.C
2.C  Bi
4.C  2.C
5.C  Fy
Od 5. vyučovací hodiny probíhá v těchto třídách výuka dle rozvrhu.

25. 5. všechny třídy výuka od 3. vyučovací hodiny
Příchod do školy v 9:50 hod

Pohyb v budově školy a v jídelně možný pouze se zakrytými ústy a nosem.
Nutno používat respirátor, chirurgická jednorázová rouška je povolena pouze pro třídy nižního gymnázia.

Studenti, kteří nebudou přítomní v době hromadného testování tříd, se musí ihned po příchodu do školy podrobit testování. Hlásit se budou v kanceláři školy.

Všechny pokyny vycházejí z Informace MŠMT k provozu škol a školských zařízení od 24. 5. 2021

dokument MŠMT

kvě 2021
19
Výsledky přijímacích zkoušek 2021

Výsledky přijímacích zkoušek najdete zde.

kvě 2021
17
Informace k provozu škol od 17. května 2021

Od 17. května 2021 návrat všech tříd nižšího gymnázia k prezenční výuce, nebude již probíhat výuka rotačním způsobem.

dokument MŠMT

kvě 2021
03
Informace o provozu školy od 3.5.2021

Od 3.5.2021 je obnovena prezenční výuka pro nižší gymnázium rotačně.

3.5. – 7.5. prezenční výuka tříd: 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 1.C. distanční výuka - ostatní třídy

10.5. - 14.5. prezenční výuka tříd: 3.A, 3.B, 4.A, 4.B, 2.C distanční výuka - ostatní třídy

Ve dnech 5.5. – 6.5.2021 se konají přijímací zkoušky, v jejich průběhu neprobíhá výuka.

Vzhledem k termínu oznámení nástupu tříd nižšího gymnázia k prezenční výuce není školní jídelna při ZŠ schopna zajistit stravování našich studentů v pondělí 3.5. a úterý 4.5.. Ve dnech 5. - 6.5. neprobíhá prezenční výuka, konají se přijímací zkoušky. Studenti se tedy mohou přihlašovat k odběru obědů na pátek 7.5., kdy opět bude prezenční výuka. V týdnu od 10.5. by měla jídelna již fungovat v běžném režimu.

AKTUALIZACE - Školní jídelna nakonec dokáže nabídnout stravování žákům na prezenční výuce i na pondělí a úterý 3. - 4.5. V případě zájmu ji kontaktujte na tel. 233 55 68 94 nebo email skolni.jidelna@zs-ustavni.cz

Pravidla pohybu po škole

Informace MŠMT z 29.4.2021

Informace MŠMT z 26.4.2021.

dub 2021
19
Konzultace od 19.4.2021

Od 19.4. jsou povoleny skupinové konzultace žáků posledních ročníků SŠ, a to v maximálním počtu 6 žáků v jedné skupině. Homogenita skupiny není vyžadována.
Při příchodu do školy nesmí účastníci konzultace vykazovat příznaky onemocnění COVID-19 a musí podstoupit testování.
 

dub 2021
12
Manuály MŠMT a Mimořádná opatření MZDR

Manuály MŠMT a Mimořádná opatření MZDR vztahující se k distanční výuce jsou k dispozici pro studenty a rodiče v sekci Distanční výuka

dub 2021
12
Konzultace od 12.4.2021

Od 12. dubna 2021 si mohou studenti domluvit individuální konzultace s jednotlivými vyučujícími v režimu 1 žák + 1 učitel. Na konzultace se nevztahuje povinnost testování. Žák ani učitel ovšem nesmí vykazovat příznaky onemocnění COVID-19.

bře 2021
29
Termíny maturit
Písemná maturitní zkouška
z matematiky v italském jazyce (6.C)  
20. dubna 2021
Písemná maturitní zkouška
z italského jazyka a literatury (6.C)
22. dubna 2021
Uzavření klasifikace maturitních tříd  10. května 2021
Vydání vysvědčení maturitních tříd 14. května 2021
Didaktické testy společné části MZ   24. - 26. května 2021
Matematika 24. května v 8:00
Anglický jazyk 24. května ve 13:30
Český jazyk a literatura 25. května v 8:00
Matematika rozšiřující 26. května v 8:00
Ústní maturitní zkoušky 8.B a 6.C  1. - 4. června 2021
Ústní maturitní zkoušky 8.A   7. - 11. června 2021
bře 2021
22
Úprava v online rozvrzích

Od 22. března 2021 se nadále vyučuje podle "oranžových online rozvrhů". K navýšení počtu hodin dochází pouze v 6. a 7. ročníku české sekce gymnázia.

bře 2021
15
Změna termínu přijímacích zkoušek

Nové termíny přijímacích zkoušel stanovilo MŠMT na 5. a 6. května 2021 (místo původních termínů 14. a 15. dubna 2021). 

Aktuální informace o přijímacím řízení najdete zde.

led 2021
13
Změna online rozvrhu

Od 1. února 2021 dochází k úpravě rozvrhu hodin - navýšení počtu online vyučovaných hodin. Upravené rozvrhy byly studentům rozeslány prostřednictvím Bakalářů dne 13. ledna 2021.

led 2021
04
Výuka od 4. 1. 2021

Vzhledem k epidemické situaci (stupeň 5) probíhá výuka všech tříd od 4.1.2021 pouze distančně.

Školská část systému PES (externí odkaz).

říj 2020
02
Upozornění pro studenty a rodiče

V souladu s Nařízením Hygienické stanice hlavního města Prahy č.15/2020 s účiností od 5.10.2020 omezujeme provoz Gymnázia Ústavní následovně:

  • Nižší gymnázium pokračuje v prezenční výuce, dle stálého rozvrhu hodin. Vypuštěny budou pouze sportovní činnosti a zpěv. Hodiny TV a HV budou plnit ŠVP bez těchto činností.
  • Vyšší gymnázium přechází na distanční výuku. Výuka bude probíhat kombinovaně on-line a off-line. Rozvrh hodin pro on-line výuku studenti obdrželi. Výuka a komunikace mezi studenti a učiteli bude probíhat prostřednictvím MS Teams a Bakaláři - KOMENS.

Pokud se někteří studenti nebudou moci zúčastnit on-line výuky v plném rozsahu, budou studovat podle studijních materiálů, které dostanou od vyučujících prostřednictvím systému Bakláři - KOMENS. Klasifikace žáků během distanční výuky bude obdobná jako při výuce prezenční. Žáci budou hodnoceni průběžně i na závěr klasifikačního období známkami. 

Upozorňujeme, že účast na distanční výuce je povinná.

Studenti vyššího gymnázia se mohou stravovat ve školní jídelně i během distanční výuky. Obědy nejsou automaticky odhlášeny.

zář 2020
27
Pronájem tělocvičny

Od úterý 29. září do odvolání se ruší všechny pronájmy velké tělocvičny na Gymnáziu Ústavní.

Vedení školy

RNDr. Helena Štěrbová

ředitelka gymnázia, sterbova @ ggg . cz 

RNDr. Dana Vitáková

zástupkyně ředitelky, vitakova @ ggg . cz

Mgr. Ivana Nováková

zástupkyně ředitelky, novakova @ ggg . cz