Volitelné předměty

Studenti 6.A, 6.B a 4.C si vybírají jeden volitelný předmět z následující nabídky:

 • Konverzace v anglickém jazyce
 • Konverzace v německém jazyce
 • Konverzace ve franzouském jazyce
 • Konverzace ve španělském jazyce
 • Latina
 • Informatika a výpočetní technika
 • Cvičení z matematiky
 • Konverzace v italském jazyce

Studenti 7.A a 7.B si vybírají tři volitelné předměty, studenti 5.C s vybírají dva volitelné předměty z následující nabídky:

 • Konverzace v anglickém jazyce
 • Konverzace v německém jazyce
 • Konverzace ve franzouském jazyce
 • Konverzace ve španělském jazyce
 • Latina
 • Informatika a výpočetní technika
 • Seminář z matematiky
 • Deskriptivní geometrie
 • Literární seminář
 • Přírodovědný seminář
 • Dějiny výtvarného umění
 • Konverzace v italském jazyce
 • Dějepis v českém jazyce (pro italskou sekci)
 • Seminář z matematiky v českém jazyce
 • Seminář ze zeměpisu

Studenti 8.A a 8.B si vybírají čtyři volitelné předměty, studenti 6.C s vybírají tři volitelné předměty z následující nabídky:

 • Konverzace v anglickém jazyce
 • Konverzace v německém jazyce
 • Konverzace ve franzouském jazyce
 • Konverzace ve španělském jazyce
 • Latina
 • Informatika a výpočetní technika
 • Seminář z matematiky
 • Seminář chemie
 • Seminář z fyziky
 • Seminář z biologie
 • Deskriptivní geometrie
 • Společenskovědní seminář
 • Seminář z dějepisu
 • Seminář ze zeměpisu
 • Světová literatura
 • Dějiny výtvarného umění
 • Seminář z italského jazyka
 • Seminář z matematiky v českém jazyce
 • Seminář z chemie v italském jazyce