Maturita

Maturitní zkoušky 2021 - změny na základě Opatření ministra školství 15. 3. 2021

Didaktické testy - jarní zkušební termín 24. - 26. května 2021

 • Didaktický test z českého jazyka a literatury – prodloužení na 85 minut (+10minut)
 • Didaktický tes z cizího jazyka prodloužení na 110 minut (+10minut)
 • Didaktický test z matematiky – prodloužení na 135 minut (+15minut)
 • Prodloužení se netýká matematiky rozšiřující

Nově stanoven mimořádný termín DT z důvodu karantény/nemoci COVID-19: 7. - 9. července 2021

Profilová část maturitní zkoušky

V profilové části maturitní zkoušky se budou z českého jazyka a literatury a cizích jazyků konat pouze ústní zkoušky.

 

Maturitní zkoušky 2020/2021

Všichni studenti maturitních tříd se musí k MZ přihlásit.

Přihlášky k MZ 2020/21 se odevzdávají do 30.11. 2020.

 

Česká sekce gymnázia

MZ se skládá ze společné a profilové části.

Společná část maturitní zkoušky

2 povinné zkoušky

 1. český jazyk a literatura
 2. cizí jazyk (angličtina, němčina, francouzština, španělština) nebo matematika

Všechny zkoušky společné části se konají formou didaktického testu, který je jednotně centrálně zadáván a vyhodnocován.

nepovinné zkoušky

možnost volby až 2 předmětů z nabídky CERMATU

Matematika rozšiřující

Cizí jazyk (jen takový, jaký si student může zvolit i v profilové části)

Matematika

Profilová část maturitní zkoušky

povinné zkoušky

 1. český jazyk a literatura – písemná práce + ústní zkouška
 2. cizí jazyk (vždy ten, který si student zvolil ve společné části) – písemná práce + ústní zkouška
 3. 2 povinné zkoušky zvolené z nabídky stanovené ředitelkou školy podle ŠVP

Pokud si žák ve společné části MZ volí matematiku, musí si zvolit v profilové části MZ zkoušku z cizího jazyka formou ústní zkoušky.

Volitelné předměty pro povinné zkoušky profilové části MZ:

 • anglický jazyk (písemná práce a ústní zkouška)
 • francouzský jazyk (písemná práce a ústní zkouška)
 • německý jazyk (písemná práce a ústní zkouška)
 • španělský jazyk (písemná práce a ústní zkouška)
 • latina (pouze pokud se student účastnil 2 roky výběrového semináře 2 hodiny týdně, ústaní zkouška)
 • dějepis (ústní zkouška)
 • zeměpis (ústní zkouška)
 • základy společenských věd (ústní zkouška)
 • matematika (ústní zkouška)
 • fyzika (ústní zkouška)
 • chemie (ústní zkouška)
 • biologie (ústní zkouška)
 • informatika a výpočetní technika (ústní zkouška)

Cizí jazyk, který si student zvolí ve společné části MZ, nemůže zvolit v části profilové.

Student musí v rámci MZ vykonat minimálně jednu zkoušku z cizího jazyka, buď ve společné, nebo v profilové části.

Student může konat MZ maximálně ze dvou cizích jazyků.

Latina se nepovažuje za cizí jazyk.

Z uvedené nabídky volitelných předmětů si student může zvolit i nepovinné zkoušky (0-2), které nebyly voleny jako povinné zkoušky. Klasifikace nepovinných zkoušek se nezapočítává do celkového hodnocení MZ.

 

Italská sekce gymnázia

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části.

Společná část maturitní zkoušky

1 povinná zkouška

 1. český jazyk a literatura

Zkouška se koná formou didaktického testu, který je jednotně centrálně zadáván a hodnocen.

nepovinné zkoušky

možnost volby až 2 předmětů z nabídky CERMATU

Matematika rozšiřující

Cizí jazyk (jen takový, jaký si student může zvolit i v profilové části)

Profilová část maturitní zkoušky

povinné zkoušky

 1. český jazyk a literatura – písemná práce + ústní zkouška
 2. italský jazyk a literatura – písemná práce + ústní zkouška
 3. matematika v italském jazyce – písemná zkouška
 4. 2 ústní zkoušky z nabídky volitelných předmětů

Jeden volitelný předmět vyučovaný v italském jazyce, druhý volitelný předmět z nabídky předmětů vyučovaných v českém jazyce nebo předmět vyučovaný v italském jazyce.

Nabídka všech předmětů pro povinné zkoušky je stanovena ředitelkou školy na základě ŠVP.

Volitelné předměty pro povinné zkoušky profilové části MZ:

 • anglický jazyk (písemná práce a ústní zkouška)
 • dějepis - v italském jazyce (součástí je 1 otázka z českých dějin v českém jazyce, ústní zkouška)
 • chemie – v italském jazyce (ústní zkouška)
 • fyzika – v italském jazyce (ústní zkouška)
 • biologie – v českém jazyce (ústní zkouška)
 • základy společenských věd – v českém jazyce (ústní zkouška)
 • zeměpis- v českém jazyce (ústní zkouška)
 • latina (pouze pokud se student účastnil 2 roky výběrového semináře 2 hodiny týdně, ústní zkouška)
 • informatika a výpočetní technika – v českém jazyce (ústní zkouška)

Z uvedené nabídky volitelných předmětů si student může zvolit i nepovinné zkoušky ( 0-2 ), které nebyly voleny jako povinné zkoušky. Klasifikace nepovinných zkoušek se nezapočítává do celkového hodnocení MZ.

Přiložené soubory

  Hygienická opatření platná pro konání písemných částí MZ v termínu 20. 4. a 22. 4. (pdf)
(234kB, vloženo 19.4.2021)

  Časový rozvrh konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky (pdf)
(1984kB, vloženo 17.3.2021)

  Informace MŠMT o standardizovaných maturitních zkouškách (pdf)
(2270kB, vloženo 22.2.2021)

  Maturitní témata ze španělského jazyka (docx)
(16kB, vloženo 12.2.2021)

  Maturitní témata ze italského jazyka (docx)
(21kB, vloženo 12.2.2021)

  Maturitní témata z francouzského jazyka (doc)
(41kB, vloženo 12.2.2021)

  MŠMT - Opatření obecné povahy - Maturitní zkoušky (pdf)
(403kB, vloženo 31.1.2021)

  Maturitní témata (zip)
(8151kB, vloženo 11.11.2020)

  Přihláška k maturitní zkoušce (pdf)
(398kB, vloženo 5.11.2020)

  Kritéria hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky (pdf)
(345kB, vloženo 18.5.2018)