https://www.high-endrolex.com/9
Maturita

Maturita

Profilová část maturitních zkoušek - písemné práce a zkoušky:

3.4. Písemná práce z italského jazyka a literatury ( 6.C )

5.4. Písemná maturitní zkouška – matematika v italském jazyce ( 6.C )

4.4. Písemná práce z cizího jazyka – francouzský jazyk, německý jazyk, španělský jazyk (8.A, 8.B)

9.4. Písemná práce z českého jazyka ( 8.A, 8.B, 6.C )

11.4. Písemná práce z anglického jazyka ( 8.A, 8.B, 6.C )

 

Společná část maturitních zkoušek – didaktické testy:

2.5. MZ  didaktický test Matematika

2.5. MZ  didaktický test Anglický jazyk

3.5. MZ didaktický test Český jazyk a literatura

6.5. MZ didaktický test Matematika rozšiřující

 

Profilová část maturitních zkoušek – ústní zkoušky:

8.A, 6. C - 20.-23.5.2024
8.B - 27.-30.5.2024

 

Česká sekce gymnázia

MZ se skládá ze společné a profilové části.

Společná část maturitní zkoušky

2 povinné zkoušky

 1. český jazyk a literatura
 2. cizí jazyk (angličtina, němčina, francouzština, španělština) nebo matematika

Všechny zkoušky společné části se konají formou didaktického testu, který je jednotně centrálně zadáván a vyhodnocován.

nepovinné zkoušky

možnost volby až 2 předmětů z nabídky CERMATU

 • Matematika 
 • Cizí jazyk (jen takový, jaký si student může zvolit i v profilové části)
 • Matematika rozšiřující

Profilová část maturitní zkoušky

povinné zkoušky

 1. český jazyk a literatura – písemná práce + ústní zkouška
 2. cizí jazyk (vždy ten, který si student zvolil ve společné části) – písemná práce + ústní zkouška
 3. 2 povinné zkoušky zvolené z nabídky stanovené ředitelkou školy podle ŠVP

Pokud si žák ve společné části MZ volí matematiku, musí si zvolit v profilové části MZ zkoušku z cizího jazyka formou ústní a písemné zkoušky.

Volitelné předměty pro povinné zkoušky profilové části MZ:

 • anglický jazyk (písemná práce a ústní zkouška)
 • francouzský jazyk (písemná práce a ústní zkouška)
 • německý jazyk (písemná práce a ústní zkouška)
 • španělský jazyk (písemná práce a ústní zkouška)
 • latina (pouze pokud se student účastnil 2 roky výběrového semináře 2 hodiny týdně, ústaní zkouška)
 • dějepis (ústní zkouška)
 • zeměpis (ústní zkouška)
 • základy společenských věd (ústní zkouška)
 • matematika (ústní zkouška)
 • fyzika (ústní zkouška)
 • chemie (ústní zkouška)
 • biologie (ústní zkouška)
 • informatika a výpočetní technika (ústní zkouška)

Cizí jazyk, který si student zvolí ve společné části MZ, nemůže zvolit v části profilové.

Student musí v rámci MZ vykonat minimálně jednu zkoušku z cizího jazyka, buď ve společné, nebo v profilové části.

Student může konat MZ maximálně ze dvou cizích jazyků.

Latina se nepovažuje za cizí jazyk.

Z uvedené nabídky volitelných předmětů si student může zvolit i nepovinné zkoušky (0-2), které nebyly voleny jako povinné zkoušky. Klasifikace nepovinných zkoušek se nezapočítává do celkového hodnocení MZ.

Písemná práce z českého jazyka a literatury má minimální rozsah 250 slov, časový limit je 120 minut.
Písemná práce z cizího jazyka má rozsah 200 - 240 slov, časový limit je 90 minut.
Úprava podmínek je možná pouze u studentů, kteří mají přiznané PUP.

Stanoveným způsobem záznamu textu je vlastnoručně psaný text. Výjimku mají pouze studenti s přiznanou úpravou podmínek.

 

Italská sekce gymnázia

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části.

Společná část maturitní zkoušky

1 povinná zkouška

 1. český jazyk a literatura

Zkouška se koná formou didaktického testu, který je jednotně centrálně zadáván a hodnocen.

nepovinné zkoušky

možnost volby až 2 předmětů z nabídky CERMATU

 • Matematika 
 • Cizí jazyk (jen takový, jaký si student může zvolit i v profilové části)
 • Matematika rozšiřující

Profilová část maturitní zkoušky

povinné zkoušky

 1. český jazyk a literatura – písemná práce + ústní zkouška
 2. italský jazyk a literatura – písemná práce + ústní zkouška
 3. matematika v italském jazyce – písemná zkouška
 4. 2 ústní zkoušky z nabídky volitelných předmětů

Jeden volitelný předmět vyučovaný v italském jazyce, druhý volitelný předmět z nabídky předmětů vyučovaných v českém jazyce nebo předmět vyučovaný v italském jazyce.

Nabídka všech předmětů pro povinné zkoušky je stanovena ředitelkou školy na základě ŠVP.

Volitelné předměty pro povinné zkoušky profilové části MZ:

 • anglický jazyk (písemná práce a ústní zkouška)
 • dějepis - v italském jazyce (součástí je 1 otázka z českých dějin v českém jazyce, ústní zkouška)
 • chemie – v italském jazyce (ústní zkouška)
 • fyzika – v italském jazyce (ústní zkouška)
 • biologie – v českém jazyce (ústní zkouška)
 • základy společenských věd – v českém jazyce (ústní zkouška)
 • zeměpis- v českém jazyce (ústní zkouška)
 • latina (pouze pokud se student účastnil 2 roky výběrového semináře 2 hodiny týdně, ústní zkouška)
 • informatika a výpočetní technika – v českém jazyce (ústní zkouška)

Z uvedené nabídky volitelných předmětů si student může zvolit i nepovinné zkoušky (0-2), které nebyly voleny jako povinné zkoušky. Klasifikace nepovinných zkoušek se nezapočítává do celkového hodnocení MZ.

Písemná práce z českého jazyka a literatury má minimální rozsah 250 slov, časový limit je 120 minut.
Písemná práce z italského jazyka - časový limit je 300 minut.
Písemná zkouška z matematiky v italském jazyce - časový limit je 300 minut.
Písemná práce z anglického jazyka má rozsah 200 - 240 slov, časový limit je 90 minut.
Úprava podmínek je možná pouze u studentů, kteří mají přiznané PUP.

Stanoveným způsobem záznamu textu je vlastnoručně psaný text. Výjimku mají pouze studenti s přiznanou úpravou podmínek.

Přiložené soubory

  Kritéria hodnocení písemných prací (zip)
(51kB, vloženo 8.3.2024)

  Podrobné jednotné zkušební schéma (JZS) pro jarní zkušební období MZ v roce 2024 (pdf)
(115kB, vloženo 21.2.2024)

  JEDNOTNÉ ZKUŠEBNÍ SCHÉMA DIDAKTICKÝCH TESTŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY – JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOB (pdf)
(108kB, vloženo 21.2.2024)

  SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL PRO MATURANTY ŠK. ROKU 2023/2024 (pdf)
(874kB, vloženo 27.9.2023)

  Maturitní témata 2024 (zip)
(459kB, vloženo 27.9.2023)

  Informace MŠMT o standardizovaných jazykových zkouškách, kterými lze v roce 2024 nahradit jednu povi (pdf)
(251kB, vloženo 15.9.2023)

  Kritéria hodnocení ústní MZ (zip)
(98kB, vloženo 12.5.2023)

  Přihláška k maturitní zkoušce (pdf)
(135kB, vloženo 15.11.2021)

  Kritéria hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky (pdf)
(345kB, vloženo 18.5.2018)