Maturita

Profilová část maturitních zkoušek - písemné práce a zkoušky

3.4. Písemná práce z italského jazyka a literatury ( 6.C )
5.4. Písemná maturitní zkouška – matematika v italském jazyce ( 6.C )
11.4. Písemná práce z českého jazyka a literatury ( 8.A, 8.B, 6.C )
13.4. Písemná práce z anglického jazyka ( 8.A, 8.B, 6.C )
14.4. Písemná práce z cizího jazyka – francouzský jazyk, německý jazyk, španělský jazyk ( 8.A, 8.B )

Společná část maturitních zkoušek – didaktické testy

2. - 5. 5. 2023, viz příloha

Profilová část maturitních zkoušek – ústní zkoušky

22. – 26. 5. 2023
29. 5. – 1. 6. 

 

Česká sekce gymnázia

MZ se skládá ze společné a profilové části.

Společná část maturitní zkoušky

2 povinné zkoušky

 1. český jazyk a literatura
 2. cizí jazyk (angličtina, němčina, francouzština, španělština) nebo matematika

Všechny zkoušky společné části se konají formou didaktického testu, který je jednotně centrálně zadáván a vyhodnocován.

nepovinné zkoušky

možnost volby až 2 předmětů z nabídky CERMATU

 • Matematika rozšiřující
 • Cizí jazyk (jen takový, jaký si student může zvolit i v profilové části)
 • Matematika

Profilová část maturitní zkoušky

povinné zkoušky

 1. český jazyk a literatura – písemná práce + ústní zkouška
 2. cizí jazyk (vždy ten, který si student zvolil ve společné části) – písemná práce + ústní zkouška
 3. 2 povinné zkoušky zvolené z nabídky stanovené ředitelkou školy podle ŠVP

Pokud si žák ve společné části MZ volí matematiku, musí si zvolit v profilové části MZ zkoušku z cizího jazyka formou ústní a písemné zkoušky.

Volitelné předměty pro povinné zkoušky profilové části MZ:

 • anglický jazyk (písemná práce a ústní zkouška)
 • francouzský jazyk (písemná práce a ústní zkouška)
 • německý jazyk (písemná práce a ústní zkouška)
 • španělský jazyk (písemná práce a ústní zkouška)
 • latina (pouze pokud se student účastnil 2 roky výběrového semináře 2 hodiny týdně, ústaní zkouška)
 • dějepis (ústní zkouška)
 • zeměpis (ústní zkouška)
 • základy společenských věd (ústní zkouška)
 • matematika (ústní zkouška)
 • fyzika (ústní zkouška)
 • chemie (ústní zkouška)
 • biologie (ústní zkouška)
 • informatika a výpočetní technika (ústní zkouška)

Cizí jazyk, který si student zvolí ve společné části MZ, nemůže zvolit v části profilové.

Student musí v rámci MZ vykonat minimálně jednu zkoušku z cizího jazyka, buď ve společné, nebo v profilové části.

Student může konat MZ maximálně ze dvou cizích jazyků.

Latina se nepovažuje za cizí jazyk.

Z uvedené nabídky volitelných předmětů si student může zvolit i nepovinné zkoušky (0-2), které nebyly voleny jako povinné zkoušky. Klasifikace nepovinných zkoušek se nezapočítává do celkového hodnocení MZ.

Písemná práce z českého jazyka a literatury má minimální rozsah 250 slov, časový limit je 120 minut.
Písemná práce z cizího jazyka má rozsah 200 - 240 slov, časový limit je 90 minut.
Úprava podmínek je možná pouze u studentů, kteří mají přiznané PUP.

Stanoveným způsobem záznamu textu je vlastnoručně psaný text. Výjimku mají pouze studenti s přiznanou úpravou podmínek.

 

Italská sekce gymnázia

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části.

Společná část maturitní zkoušky

1 povinná zkouška

 1. český jazyk a literatura

Zkouška se koná formou didaktického testu, který je jednotně centrálně zadáván a hodnocen.

nepovinné zkoušky

možnost volby až 2 předmětů z nabídky CERMATU

 • Matematika rozšiřující
 • Cizí jazyk (jen takový, jaký si student může zvolit i v profilové části)

Profilová část maturitní zkoušky

povinné zkoušky

 1. český jazyk a literatura – písemná práce + ústní zkouška
 2. italský jazyk a literatura – písemná práce + ústní zkouška
 3. matematika v italském jazyce – písemná zkouška
 4. 2 ústní zkoušky z nabídky volitelných předmětů

Jeden volitelný předmět vyučovaný v italském jazyce, druhý volitelný předmět z nabídky předmětů vyučovaných v českém jazyce nebo předmět vyučovaný v italském jazyce.

Nabídka všech předmětů pro povinné zkoušky je stanovena ředitelkou školy na základě ŠVP.

Volitelné předměty pro povinné zkoušky profilové části MZ:

 • anglický jazyk (písemná práce a ústní zkouška)
 • dějepis - v italském jazyce (součástí je 1 otázka z českých dějin v českém jazyce, ústní zkouška)
 • chemie – v italském jazyce (ústní zkouška)
 • fyzika – v italském jazyce (ústní zkouška)
 • biologie – v českém jazyce (ústní zkouška)
 • základy společenských věd – v českém jazyce (ústní zkouška)
 • zeměpis- v českém jazyce (ústní zkouška)
 • latina (pouze pokud se student účastnil 2 roky výběrového semináře 2 hodiny týdně, ústní zkouška)
 • informatika a výpočetní technika – v českém jazyce (ústní zkouška)

Z uvedené nabídky volitelných předmětů si student může zvolit i nepovinné zkoušky (0-2), které nebyly voleny jako povinné zkoušky. Klasifikace nepovinných zkoušek se nezapočítává do celkového hodnocení MZ.

Písemná práce z českého jazyka a literatury má minimální rozsah 250 slov, časový limit je 120 minut.
Písemná práce z italského jazyka - časový limit je 300 minut.
Písemná zkouška z matematiky v italském jazyce - časový limit je 300 minut.
Písemná práce z anglického jazyka má rozsah 200 - 240 slov, časový limit je 90 minut.
Úprava podmínek je možná pouze u studentů, kteří mají přiznané PUP.

Stanoveným způsobem záznamu textu je vlastnoručně psaný text. Výjimku mají pouze studenti s přiznanou úpravou podmínek.

Přiložené soubory

  Kritéria hodnocení ústní MZ (zip)
(98kB, vloženo 12.5.2023)

  Podrobné jednotné zkušební schéma (JZS) pro jarní zkušební období MZ v roce 2023 (pdf)
(177kB, vloženo 13.1.2023)

  Maturitní témata pro profilové zkoušky (zip)
(629kB, vloženo 14.10.2022)

  SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL PRO MATURANTY ŠK. ROKU 2022/2023 (pdf)
(873kB, vloženo 26.9.2022)

  Informace MŠMT o standardizovaných jazykových zkouškách, kterými lze v roce 2023 nahradit jednu povi (pdf)
(188kB, vloženo 22.9.2022)

  Kritéria hodnocení písemných prací (zip)
(51kB, vloženo 27.4.2022)

  Přihláška k maturitní zkoušce (pdf)
(135kB, vloženo 15.11.2021)

  Kritéria hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky (pdf)
(345kB, vloženo 18.5.2018)