Maturita

Maturita 2019/2020

Přihlášky k MZ 2019/20 se odevzdávají do 2.12.2019. Termín odevzdání do kanceláře zástupkyně je 28.11.2019. Všichni studenti maturitních ročníků se musí k MZ přihlásit. Přihlášky obdrží studenti začátkem listopadu.

Písemné maturitní zkoušky profilových předmětů ve třídě 6.C se budou konat: 4.dubna 2020 z Italského jazyka a literatury a 5.dubna 2020 z Matematiky v italském jazyce.

Písemné zkoušky společné části MZ se budou konat v termínu stanoveném MŠMT. ..nekonají se.

Písemné DT ve SČ MZ 2020 budou probíhat dle JZS stanoveného MŠMT  1. - 3.6.2020

Ústní zkoušky profilové a společné části MZ 2019 budou v termínech:

15. - 19.6.2020   třídy 8.A, 6.C                 

22. - 26.6.2020   třída 8.B

M+ není součástí maturitní zkoušky, studenti se přihlašují individuálně od 2. do 15. ledna 2020 prostřednictvím Výsledkového portálu žáka (https:/vpz.cermat.cz) - viz novamaturita.cz

Studenti maturitních ročníků odevzdají seznamy četby ke kontrole vyučujícím ČJL nejdéle do 27.3.2020.

Maturitní předměty na maturitní zkoušku ve školním roce 2019/2020 - česká sekce

Společná státní část MZ:

2 povinné zkoušky:

 1. ČJL
 2. Cizí jazyk ( AJ, FJ, NJ,ŠJ) nebo Matematika

Nepovinné zkoušky:
0 – 2 zkoušky dle nabídky CERMATU

Školní profilová část MZ:

Povinné zkoušky: student si volí 2 povinné zkoušky z nabídky volitelných předmětů:

 • Anglický jazyk
 • Francouzský jazyk
 • Německý jazyk
 • Španělský jazyk
 • Latina
 • Dějepis
 • Zeměpis
 • Základy společenských věd
 • Matematika
 • Fyzika
 • Chemie
 • Biologie
 • Informatika a výpočetní technika

Cizí jazyk, který si student zvolil ve společné části MZ nelze volit v profilové části MZ, student může konat maturitní zkoušku maximálně ze dvou cizích jazyků (minimálně z jednoho, buď ve společné, nebo profilové části MZ). Latina se nepovažuje za cizí jazyk. Všechny zkoušky profilové části jsou ústní zkoušky.

Nepovinné zkoušky: student může konat 0 – 2 nepovinné zkoušky z nabídky uvedených volitelných předmětů, které nebyly voleny jako povinné zkoušky. Klasifikace nepovinných zkoušek se nezapočítává do celkového hodnocení MZ.

Maturitní předměty na maturitní zkoušku 2019/2020 - italská sekce

Státní společná část MZ:

Povinné zkoušky: pouze Český jazyk a literatura

Nepovinné zkoušky: 0 – 2 zkoušky dle nabídky CERMATU

Školní profilová část MZ:

Povinné zkoušky:

 1. Italský jazyk a literatura – písemná a ústní zkouška*
 2. Matematika – písemná zkouška
 3. Volitelný předmět - v italském jazyce
 4. Volitelný předmět - v českém (nebo italském) jazyce

Nabídka volitelných předmětů pro povinné (i nepovinné) zkoušky:

 • Anglický jazyk
 • Dějepis v italském jazyce (součástí je 1 otázka z českých dějin v českém jazyce)
 • Chemie - v italském jazyce
 • Fyzika - v italském jazyce
 • Biologie - v českém jazyce
 • Základy společenských věd – v českém jazyce
 • Zeměpis - v českém jazyce
 • Latina
 • Informatika a výpočetní technika – v českém jazyce

Zkoušky z volitelných předmětů se konají jako ústní zkoušky

Nepovinné zkoušky:

Student si může zvolit 0 - 2 nepovinné zkoušky ze stávající nabídky volitelných předmětů, které nebyly voleny jako povinné zkoušky. Klasifikace z těchto zkoušek se nezapočítává do celkového hodnocení MZ.

*Nahrazuje společnou část MZ z cizího jazyka

Přiložené soubory

  Kritéria hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky (pdf)
(345kB, vloženo 18.5.2018)