Prohlášení o přístupnosti

Webové stránky Gymnázia, Praha 8, Ústavní 400 splňují požadavky dle § 4 a 5 zákona č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Webové stránky byly vytvořeny podle specifikace W3C HTML5 a naformátovány podle CSS3 – stránky a jejich vzhled jsou přizpůsobeny možnostem handicapovaných uživatelů.

Hypertextové odkazy se otevírají dle těchto zásad:

  • Odkazy v rámci našeho webu se otevírají do stejného okna
  • Odkazy vedoucí mimo náš web se otevírají do nového okna

Informace prezentované v jiných formátech

Některé odkazy na tomto webu jsou dostupné v jiné než textové podobě. Tyto odkazy jsou označeny formátem souboru přímo v těle odkazu. Důvodem je velikost souborů, typografické možnosti, formuláře k vyplnění apod.

Může se jednat o tyto formáty:

Kontakt na správce obsahu webu

Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400
Ústavní 400, Praha 8, 181 00 (mapa - externí odkaz)
tel.: +420 270 007 501
e-mail: office@ggg.cz
web: www.ggg.c

Kontakt na technického správce webu

Ing. Martin Viták (Vitsto.com)
e-mail: helpdesk @ vitsto . com
web: www.vitsto.com (externí odkaz)

Postupy pro prosazování práva

V případě, že Vám nebyla poskytnuta odpověď nebo poskytnutá odpověď je neadekvátní či neuspokojivá v souvislosti s Vaší žádostí či oznámením ohledně přístupnosti internetových stránek nebo webové aplikace, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3, Praha 4, 140 21 (mapa - externí odkaz)
e-mail: pristupnost @ mvcr . cz
web: www.mvcr.cz (externí odkaz)

Vypracování prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 5.8.2020 vlastním posouzením provedeného subjektem veřejného sektoru.