https://www.high-endrolex.com/9
Studentská rada

Studentská rada

Studentská rada Gymnázia Ústavní

Studentská rada je samosprávným orgánem studentů Gymnázia Ústavní, se sídlem na adrese Ústavní 400, Praha 8, Bohnice, v souladu s §21 odst. 1 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů.

 

Funkce Studentské rady

Za cíle si studentská rada klade:

 • zastupovat studentstvo před vedením školy a pedagogickým sborem
 • informovat studenty o dění na škole a projednávat jejich stanoviska
 • napomáhat tvorbě příjemného studijního prostředí
 • realizovat projekty a události, méně či více propojené se školní výukou
 • být nápomocná jednotlivcům z řad studentstva v problémových situacích, spojených se studiem na naší škole
 • být komunikačním článkem a pojící platformou mezi školními třídami i jednotlivci z řad studentstva
 • rozvíjet klíčové kompetence studentů

 

Orgány Studentské rady

Nejvyšším orgánem samosprávy je Zasedání. Skládá se ze 44 zástupců tříd, každá třída gymnázia má dva volené zástupce v Zasedání.

Studentskou radu Gymnázia Ústavní vede volené pětičlenné Předsednictvo. Zasedá v ní Předseda, I. Místopředseda a tři Místopředsedové/Místopředsedkyně.

Studentskou radu zaštiťuje pověřený Koordinátor SR - zástupce pedagogického sboru.

 

Aktivity Studentské rady

Studentská rada se mimojiné věnuje mnoha projektům a pořádá či podporuje nemálo aktivit a akcí pro studenty. V minulosti se již uskutečnilo mnoho takových událostí, některé se již staly na našem gymnáziu tradičními:

 • Vánoční akademie
 • Oslavy 17. listopadu
 • Projektové dny
 • Sportovní dny
 • Program GGG Mentoring
 • Školní časopis
 • Ekotým

 

Dokumenty Studentské rady

Stanovy Studentské rady Gymnázia Ústavní

Zápis z jednání Zasedání Studentské rady Gymnázia Ústavní

Zápis z jednání Předsednictva Studentské rady Gymnázia Ústavní

 

Kontakty na Studentskou radu

Studentská rada je tu zejména pro studenty a je vždy připravena s nimi úzce komunikovat.

Naši Studentskou radu lze kontaktovat e-mailem na: studentska . rada . ggg @ gmail . com nebo na jejím instagramovém profilu @ggg_studentska_rada (externí odkaz), kde najdete i nejnovější informace z naší školy nebo zajímavé vzdělávací příspěvky, například o seberozvoji studentů.