https://www.high-endrolex.com/9
Sdružení rodičů

Informace

Vážení rodiče a studenti,

vítejte na stránce Sdružení rodičů při gymnáziu v Ústavní ulici v Praze 8.

Dlouhodobým cílem našeho sdružení je především zlepšit každodenní život našich dětí ve škole, ale i během školních akcí, ať už povinných či nepovinných. Podílíme se také na zkvalitnění podmínek výuky, odměňujeme aktivní žáky. Jsme si vědomi, že příjemné a motivující prostředí dokáže pozitivně ovlivnit i studijní výsledky jednotlivců a sociální klima ve třídách. Proto se snažíme vyjít vstříc všem oprávněným přáním a potřebám studentů.

Členem našeho sdružení se automaticky stává každý, kdo přispívá pravidelným ročním příspěvkem. Čím více se nám od členů podaří vybrat, tím komfortnější zázemí pro šest až osm let trvající studia našich dětí, dokážeme zajistit. Do čeho v tomto školním roce investujeme si můžete přečíst níže. Z uvedených položek průběžně profitují úplně všichni studenti školy, z některých čerpají denně, z jiných v závislosti na aktuálním postupném ročníku a studijních výsledcích. Nově pro zlepšení jejich pohodlí o přestávkách a volných hodinách budujeme v areálu gymnázia odpočinkové zóny.

Sdružení rodičů úzce spolupracuje s vedením školy. Shromažďuje názory rodičů a prostřednictvím výboru SR je tlumočí ředitelce školy, která se proto účastní jeho zasedání.

Rodiče žáků každé z 22 tříd volí ze svých řad dva zástupce, které delegují do výboru sdružení. Úkolem těchto zástupců je zúčastňovat se řádných i mimořádných schůzek SR, zprostředkovávat návrhy a připomínky své třídy výboru SR, úplně a pravdivě informovat rodiče o veškerém dění na schůzích výboru SR, spolupracovat při sestavování a schvalování rozpočtu SR, podílet se na veškerých rozhodnutích výboru SR.

O všech zásadních rozhodnutích, která nepřísluší výboru SR, hlasují jednotliví členové ve svých třídách, shromážděné výsledky se následně celkově vyhodnocují.

Spadají-li do kompetence našeho sdružení, budou vždy předneseny na nejbližší schůzi výboru SR, který je projedná. Termíny jejich konání se obvykle shodují s termíny konání třídních schůzek gymnázia. Nezapomeňte, prosím, uvádět třídu nebo/a jméno žáka/žáků, které zastupujete. 

Děkujeme za dosavadní spolupráci a těšíme se na každou příští.

 

Předseda Sdružení rodičů: Ing. František Kunc, PhD., kunc @ vszdrav . cz 

 

Přiložené soubory

  Rozpočet Sdružení rodičů - šk. rok 2023/2024 (pdf)
(108kB, vloženo 9.11.2023)

  Rozpočet Sdružení rodičů - šk. rok 2022/2023 - čerpání (pdf)
(420kB, vloženo 9.11.2023)

  Zápis ze schůze výboru spolku 8. 11. 2023 (pdf)
(284kB, vloženo 9.11.2023)

  Zápis ze schůze výboru spolku 9. 11. 2022 (pdf)
(272kB, vloženo 9.11.2023)

  Zápis ze schůze výboru spolku 10. 5. 2023 (pdf)
(278kB, vloženo 9.11.2023)

  Zápis ze schůze výboru spolku 11. 1. 2023 (pdf)
(967kB, vloženo 8.11.2023)

  Rozpočet a čerpání příspěvků Sdružení rodičů - školní rok 2021/2022 (pdf)
(421kB, vloženo 10.11.2022)

  Rozpočet Sdružení rodičů - šk. rok 2022/2023 (pdf)
(105kB, vloženo 16.6.2022)

  Zápis ze schůze výboru spolku 11. 5. 2022 (pdf)
(121kB, vloženo 16.6.2022)

  Zápis ze schůze výboru spolku 12. 1. 2022 (pdf)
(81kB, vloženo 18.1.2022)

  Zápis ze schůze výboru spolku 3. 11. 2021 (pdf)
(205kB, vloženo 18.1.2022)

  Informace předsedy Sdružení rodičů (pdf)
(65kB, vloženo 25.10.2021)

  Rozpočet Sdružení rodičů - šk. rok 2021/2022 (pdf)
(129kB, vloženo 25.10.2021)

  Rozpočet Sdružení rodičů - šk. rok 2020/2021 - čerpání (pdf)
(120kB, vloženo 25.10.2021)

  Zápis ze schůze výboru spolku 13. 1. 2021 (pdf)
(94kB, vloženo 27.1.2021)

  Zápis ze schůze výboru spolku 11. 11. 2020 (pdf)
(64kB, vloženo 27.1.2021)

  Rozpočet Sdružení rodičů - šk. rok 2019/2020 - čerpání (pdf)
(119kB, vloženo 11.11.2020)

  Rozpočet Sdružení rodičů - šk. rok 2020/2021 (pdf)
(413kB, vloženo 5.11.2020)

  Rozpočet Sdružení rodičů - šk. rok 2018/2019 - čerpání (pdf)
(193kB, vloženo 16.10.2019)

  Zápis ze schůze výboru spolku 15. 5. 2019 (pdf)
(138kB, vloženo 16.10.2019)

  Rozpočet Sdružení rodičů - šk. rok 2019/2020 (pdf)
(126kB, vloženo 16.10.2019)

  Rozpočet Sdružení rodičů - šk. rok 2018/2019 (pdf)
(124kB, vloženo 8.11.2018)

  Zápis do rejstříku (jpg)
(1609kB, vloženo 18.9.2017)

  Stanovy Sdružení rodičů při Gymnáziu (pdf)
(339kB, vloženo 18.9.2017)