Fyzikální seminář

Poslední aktualizace: 30/08/2020

Fyzikální seminář - 8.A, 8.B

FS/MZ - Okruhy maturitní zkoušky 
FS/01 - Téma 1: Fyzikální veličiny, diferenciální počet
FS/02 - Téma 2: Kinematika hmotného bodu
FS/03 - Téma 3: Dynamika hmotného bodu
FS/04 - Téma 4: Mechanická práce a energie
FS/05 - Téma 5: Mechanika tuhého tělesa
FS/06 - Téma 6: Gravitační pole, sluneční soustava
FS/07 - Téma 7: Mechanika kapalin a plynů                
FS/08 - Téma 8: Kmitání mechanického oscilátoru      

FS/09 - Téma 9: Mechanické vlnění                             
FS/10 - Téma 10: Zvukové vlnění

FS/11 - Téma 11: Molekulová fyzika a termodynamika
FS/12 - Téma 12: Struktura a vlastnosti plynných látek, tepelné děje
FS/13 - Téma 13: Struktura a vlastnosti pevných látek
FS/14 - Téma 14: Struktura a vlastnosti kapalných látek
FS/15 - Téma 15: Změny skupenství, hygrometrie

FS/16 - Téma 16: Elektrický náboj a elektrické pole
FS/17 - Téma 17: Elektrický proud v kovech
FS/18 - Téma 18: Elektrický proud v polovodičích
FS/19 - Téma 19: Elektrický proud v plynech a kapalinách
FS/20 - Téma 20: Stacionární magnetické pole
FS/21 - Téma 21: Nestacionární magnetické pole
FS/22 - Téma 22: Střídavý proud
FS/23 - Téma 23: Elektromagnetické záření, světlo, barvy

FS/24 - Téma 24: Optické soustavy
FS/25 - Téma 25: Optické přístroje a stavba oka
FS/26 - Téma 26: Vlnová optika
FS/27 - Téma 27: Speciální teorie relativity

FS/28 - Téma 28: Základní poznatky o atomech, struktura mikrosvěta
FS/29 - Téma 29: Atomová fyzika
FS/30 - Téma 30: Jaderná fyzika

FS/FV - Fyzikální vztahy


  
 

Přiložené soubory

  FS/22 (pdf)
(155kB, vloženo 22.4.2020)

  FS/21 (pdf)
(319kB, vloženo 22.4.2020)

  FS/20 (pdf)
(494kB, vloženo 22.4.2020)

  FS/19 (pdf)
(79kB, vloženo 22.4.2020)

  FS/18 (pdf)
(1059kB, vloženo 22.4.2020)

  FS/17 (pdf)
(825kB, vloženo 22.4.2020)

  FS/16 (pdf)
(222kB, vloženo 22.4.2020)

  FS/27 (pdf)
(337kB, vloženo 24.3.2020)

  FS/26 (pdf)
(954kB, vloženo 24.3.2020)

  FS/25 (pdf)
(317kB, vloženo 24.3.2020)

  FS/24 (pdf)
(571kB, vloženo 24.3.2020)

  FS/15 (pdf)
(551kB, vloženo 2.2.2020)

  FS/14 (pdf)
(81kB, vloženo 2.2.2020)

  FS/13 (pdf)
(91kB, vloženo 2.2.2020)

  FS/12 (pdf)
(181kB, vloženo 2.2.2020)

  FS/11 (pdf)
(291kB, vloženo 2.2.2020)

  FS/FV (pdf)
(423kB, vloženo 2.2.2020)

  FS/30 (pdf)
(521kB, vloženo 5.1.2020)

  FS/29 (pdf)
(438kB, vloženo 5.1.2020)

  FS/28 (pdf)
(856kB, vloženo 5.1.2020)

  FS/10 (pdf)
(877kB, vloženo 5.1.2020)

  FS/09 (pdf)
(266kB, vloženo 5.1.2020)

  FS/08 (pdf)
(99kB, vloženo 2.12.2019)

  FS/07 (pdf)
(679kB, vloženo 2.12.2019)

  FS/23 (pdf)
(542kB, vloženo 17.10.2019)

  FS/05 (pdf)
(377kB, vloženo 14.10.2019)

  FS/06 (pdf)
(175kB, vloženo 14.10.2019)

  FS/04 (pdf)
(224kB, vloženo 14.10.2019)

  FS/03 (pdf)
(333kB, vloženo 30.9.2019)

  FS/02 (pdf)
(284kB, vloženo 8.9.2019)

  FS/01 (pdf)
(249kB, vloženo 8.9.2019)

  FS/MZ (pdf)
(135kB, vloženo 8.9.2019)