Školská rada

Předseda rady školy: Milan Šimáček

Členové rady školy:

  • Dr. Ribarová Monia Camuglia
  • Ing. Klára Skácelová
  • Soňa Teplá
  • Dott. Alessandro Venturini
  • Mgr. Ivana Nováková

Doplňovací volby do školské rady

Přípravný výbor oznamuje, že doplňovací volby jednoho zástupce za zákonné zástupce nezletilých studentů a zletilé studenty do školské rady se budou konat dne 10. 5. 2023 od 8:00 hod do 19:00 hod ve vestibulu školy. Volební lístky budou distribuovány oprávněným voličům prostřednictvím studentů a budou rovněž k dispozici v den voleb ve vestibulu školy, kde bude umístěna i volební urna.

Do školské rady kandiduje za zákonné zástupce nezletilých studentů a zletilé studenty:

paní Barbora Sýkorovská, zákonný zástupce studenta 4.B

V Praze dne 10. 4. 2023

Za přípravný výbor voleb do školské rady

Mgr. Ivana Nováková
PaedDr. Jan Petrásek
Milan Šimáček


Doplňovací volby do školské rady

Vzhledem k předčasnému ukončení mandátu jedné členky školské rady zvolené za zákonné zástupce nezletilých studentů a zletilé studenty vyhlašuje přípravný výbor doplňovací volby jednoho člena do školské rady při Gymnáziu, Praha 8, Ústavní 400, za zákonné zástupce nezletilých studentů a zletilé studenty. Volby se uskuteční ve středu 10. 5. 2023. Svoji kandidaturu mohou podávat zákonní zástupci nezletilých studentů gymnázia a zletilí studenti gymnázia písemně přípravnému výboru. Kandidaturu zasílejte prostřednictvím emailu s elektronickým podpisem kandidáta/kandidátky do 11. dubna 2023 do 12.00 hodin na adresu: novakova @ ggg . cz nebo osobně v kanceláři zástupkyně ředitelky školy, Mgr. Ivany Novákové.

V Praze dne 24. 3. 2023

Za přípravný výbor voleb do školské rady

Mgr. Ivana Nováková
PaedDr. Jan Petrásek
Milan Šimáček