Organizace školního roku

Začátek školního roku  1. září 2020
Státní svátek 28. září 2020
Podzimní prázdniny 28. - 30. října 2020
Státní svátek 28. října 2020
Pedagogická porada 1.čtvrtletí 11. listopadu 2020
Třídní schůzky (forma bude upřesněna) 11. listopadu 2020
Státní svátek 17. listopadu 2020
Schola Pragensis  (forma bude upřesněna) listopad 2020
Odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce 2021 do 1. prosince 2020
Den otevřených dveří (forma bude upřesněna) 2. prosince 2020
Studentská vánoční akademie prosinec 2020
Vánoční prázdniny 23.12.2020 - 3.1.2021
Přihlašování k MZ M+ 2021 - samostatná zkouška dle pokynů MŠMT
Den otevřených dveří (forma bude upřesněna) 12. ledna 2021
Třídní schůzky (forma bude upřesněna) 13. ledna 2021
Uzavření klasifikace za 1.pololetí 22. ledna 2021
Klasifikační porada 1.pololetí 25. ledna 2021
Konec 1. pololetí 28. ledna 2021
Pololetní prázdniny 29. ledna 2021
Maturitní ples (bude upřesněno) 11. března 2021
Jarní prázdniny 1.3. - 5.3.2021
Výběr volitelných předmětů do 26. února 2021
Písemná maturitní práce z italského jazyka a literatury  duben2021 
Písemná maturitní zkouška z matematiky v italském jazyce duben2021
Velikonoční prázdniny 1. - 5.dubna 2021
Písemné maturitní práce ve SČMZ 2021 duben 2021
Přijímací zkoušky do 1.ročníku dle pokynů MŠMT
Uzavření klasifikace maturitních tříd 26. dubna 2021
Klasifikační porada maturitních tříd  28. dubna 2021
Závěrečné vysvědčení maturitních tříd  30. dubna 2021
Státní svátek 1. května 2021
Didaktické testy a písemné práce společné části MZ dle JZS MŠMT dle pokynů MŠMT
Státní svátek 8. května 2021
Třídní schůzky (forma bude upřesněna) 12. května 2021
Ústní zkoušky společné a profilové části MZ - 8.A, 8.B a 6.C od 17. 5. 2021 (bude upřesněno)
Uzavření klasifikace za 2.pololetí 22. června 2021
Klasifikační porada 2.pololetí 23. června 2021
Ukončení školního roku 30. června 2021
Hlavní prázdniny 1. července - 31. srpna 2021
Začátek školního roku středa 1. září 2021