https://www.high-endrolex.com/9
Rozvoj esenciálních myšlenkových dovedností v demokratické společnosti

Rozvoj esenciálních myšlenkových dovedností v demokratické společnosti

 

 

Škola je zapojena do projektu "REM" (OP VVV „Rozvoj esenciálních myšlenkových dovedností v demokratické společnosti“, CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_076/0016436)

Hlavním obsahem a cílem projektu je tvorba, implementace a testování didaktických materiálů (vzdělávacích modulů s metodikou) rozvíjející metakognici žáka v souvislosti s rozvojem

  • (i) porozumění čtenému, schopnosti
  • (ii) řešit problémy
  • (iii) občanské gramotnosti prostřednictvím tutorování a následné autonomní tvorby učitelů evaluované technikou akčního výzkumu.

 

EU OP VVV - logo

 

Projekt REM