https://www.high-endrolex.com/9
EKOtým

EKOtým

Co je ekotým?

Během uplynulých let vznikla spontánně skupina studentů, kterým nebylo jedno, jak se zachází na naší škole s odpadem. Zjistili, že škola denně vyprodukuje 400 až 600 litrů netříděného odpadu, který končí ve spalovně. Někteří již dříve individuálně třídili odpady z kabinetů a tříd a porůznu je odnášeli a odváželi, situace ale už dospěla do fáze, kdy bylo potřeba přijmout systémové řešení.

Ekotým, jak si skupina říká, má hlavní podíl na tom, že dnes třídíme papír a plasty. Máme sběrné nádoby na chodbách na šesti místech a u budovy speciální popelnice.

Jádrem ekotýmu jsou studenti z letošní 5. C a 7. B, ale každá třída v něm má alespoň jednoho zástupce. Hlavní práce dobrovolníků nyní spočívá v připomínání pravidel a přípravě vzdělávacích akcí pro mladší studenty.

Dnes se snažíme zaměřit nejen na to, aby naši spolužáci odpadky opravdu vyhazovali do košů na chodbě a ne do smíšených košů ve třídě, ale také na profesory, kteří kopírují studijní materiály jen z jedné strany na papír; na spotřebu energie v prázdných třídách a na plýtvání papírovými ubrousky na toaletách.

 

Popelnice na tříděný odpad pro Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400