https://www.high-endrolex.com/9
Poradenské služby ve škole

Poradenské služby ve škole

Ve škole zajišťuje poskytování poradenských služeb výchovná poradkyně, školní metodička prevence a odbornou poradenskou činnost poskytuje školní psycholožka. Další služby pro školu zajišťuje PPP pro Prahu 7 a 8. 

Školní metodik prevence: Mgr. Milena Jindráková, jindrakova @ ggg . cz
konzultační hodiny: dle dohody

Výchovná poradkyně: Mgr. Martina Svátková, svatkova @ ggg . cz
konzultační hodiny: dle dohody

Školní psycholožka: Mgr. Eva Lochovská, lochovska @ ggg . cz, tel.: 270 007 537
konzultační hodiny: středa

Poradenské zařízení: Pedagogicko- psychologická poradna pro Prahu 7 a 8, Glowackého 549/7, Praha 8
Tel: 286 585 191, 286 882 368
Email: poradna @ ppppraha7a8 . cz