Poradenské služby ve škole

Škola zajišťuje poskytování poradenských služeb, zpravidla výchovným poradcem a školním metodikem prevence, kteří úzce spolupracují s třídními učiteli, ostatními pedagogy a rodiči v rámci pevně stanovených konzultačních hodin nebo po domluvě i v jiném termínu. Odbornou poradenskou činnost poskytuje školní psycholožka Dr. Světlá, PPP P-8.

Školní metodik prevence: Mgr. Ivana Kašparová
konzultační hodiny: pondělí 16:05 - 16:50 hodin
středa 14:30 – 15:25 hodin

Výchovná poradkyně: Mgr. Ivana Nováková
konzultační hodiny: pondělí 14:30 – 16:05 hodin

školní psycholožka: Mgr. Marcela Bendová, Pedagogickopsychologická poradna,
ZŠ Glowackého, Praha 8 mapa (externí odkaz)
Tel: 286 585 191