Poradenské služby ve škole

Škola zajišťuje poskytování poradenských služeb, zpravidla výchovným poradcem a školním metodikem prevence, kteří úzce spolupracují s třídními učiteli, ostatními pedagogy a rodiči v rámci pevně stanovených konzultačních hodin nebo po domluvě i v jiném termínu. Odbornou poradenskou činnost poskytuje školní psycholožka Dr. Světlá, PPP P-8.

Školní metodik prevence: Mgr. Ivana Nováková, novakova @ ggg . cz 
konzultační hodiny: dle dohody

Výchovná poradkyně: Mgr. Martina Svátková, svatkova @ ggg . cz
konzultační hodiny: dle dohody

školní psycholožka: Mgr. Veronika Nejedlová, Pedagogickopsychologická poradna pro Prahu 7 a 8
Tel: 286 585 191