Aktuality

kvě 2021
07
Pilotní testování žáků pomocí RT-PCR testů

Škola využije tuto možnost testování pro ty žáky, jejichž zákonní zástupci poskytnou škole souhlas s tímto typem testování. Dotazníky budou rozdány žákům během prezenční výuky.

Informace pro pilotní testování žáků nižšího stupně víceletých gymnázií zřizovaných hl.m. Prahou

Informace pro žáky a jejich zákonné zástupce spojené s testováním žáků ve škole

INFORMOVANÝ SOUHLAS ZLETILÉHO ŽÁKA / ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE NEZLETILÉHO ŽÁKA S TESTOVÁNÍM COVID – 19


Všechny aktuality