Aktuality

kvě 2024
03
Volby do školské rady 19.6.2024

Vzhledem k ukončení mandátu dvou členů školské rady zvolených za zákonné zástupce nezletilých studentů a zletilé studenty vyhlašuje přípravný výbor volby 2 zástupců do školské rady při Gymnáziu, Praha 8, Ústavní 400, za zákonné zástupce nezletilých studentů a zletilé studenty. Volby se uskuteční ve středu 19. 6. 2024. Svoji kandidaturu (funkční období členů je tříleté) mohou podávat zákonní zástupci nezletilých studentů gymnázia a zletilí studenti gymnázia písemně přípravnému výboru. Kandidaturu zasílejte prostřednictvím emailu s podpisem kandidáta do 15. května 2024 do 12.00 hodin na adresu: blahunkova@ggg.cz.

Za přípravný výbor voleb do školské rady RNDr. Dana Blahunková


Všechny aktuality